Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Cẩm Nang Hướng Dẫn Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ

$14.00

Description

*Cẩm nang hướng dẫn luyện thi nhập tịch Hoa Kỳ của Tác Giả Phil V gồm 1 sách và CD để tập nghe và dò theo.
*Sách gồm 100 câu hỏi bằng chữ Anh và chữ Việt mới nhất của sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ.
*Giá $14