Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

P.S. Brain – Dược thảo Bổ Óc, Giúp Trí Nhớ của Cty Princess Lifestyle/BS Peter Morita

$39.00

Description

Dược thảo Bổ Óc, Giúp Trí Nhớ của Cty Princess Lifestyle

Giúp cải thiện sức khỏe của bộ óc, tuần hoàn khí huyết lưu thông, gia tăng đầy đủ các loại dinh dưỡng, nuôi dưỡng các tế bào bộ óc nhanh chóng phát triển… tập trung làm việc tốt hơn, vv…. (Theo Cty Dược Thảo Princess Lifestyle/According to www.princesslifestyle.com)
*Chai 60 viên. Giá $39

========

*Lưu Ý: Những điều trên chưa được thẩm định bởi cơ quan FDA và không nhằm chẩn đoán hay điều trị bất cứ căn bệnh nào/These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.