Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Rêu Hoàng Hậu (Hết Hàng)

$35.00

Description

Rêu Hoàng Hậu
*Super Food – Một loại thực phẩm bổ sung (Dietary Supplement) chứa nhiều vitamins, khoáng chất cần cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe và thanh lọc tự nhiên.
100% Fresh Water Chlorella
Net Wt. 2.1 Oz (60g)
*Chai 300 viên x 200mg.
Thực phẩm bổ sung (dietary supplement)

*Giá $35

****Những điều trên chưa được thẩm định bởi cơ quan FDA và không nhằm chẩn đoán hay điều trị bất cứ căn bệnh nào/These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.