Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

CHỐN VẮNG của Dương Thu Hương

$45.00

Description

Lời người in sách: Dương Thu Hương là một trong những nhà văn Việt Nam được biết đến nhiều trên thế giới. Từ khi bà bị bảy tháng tù năm 1991, tác phẩm của bà không còn được xuất bản ở VN. Không có gì bất bình thường cho bằng tiểu thuyết Chốn Vắng được viết bằng tiếng Việt bởi một nhà văn Việt cho người Việt mà ngày hôm nay chúng ta vẫn phải đọc tác phẩm nầy bằng ngoại ngữ. Lý do khiến Chốn Vắng được XB bằng tiếng Việt là để xóa đi sự bất bình thường đó.

Lời tựa của Hoàng Ngọc Hiến. Như Khanh xuất bản. Tự Lực phát hành. Sách dày 656 trang. Khổ giấy 8.5 x 5.5”. Nậng 1 lb. Giá $45 Tồn kho: 01