Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Home Page/About Us

Banner

Contact Us

*Phones: (909) 231-1506/(909) 560-4595 *Mailing Address: Trống Đồng Life/Trống Đồng News P.O. Box 822 Upland, CA 91786 *E-mail: trongdongnews@hotmail.com *Website: www.trongdonglife.com

About Us

Chúng tôi, bắt đầu từ 2 người, từng mắc nợ “con chữ” cả sáu, bảy chục năm qua! Từ nhỏ đi học, đến khi ra trường đi làm, công việc…

Thư Tòa Soạn

             Nhân Kỷ Niệm 24 Năm 24 Năm     & 1 Tờ Báo! Từ số 1 ra mắt bạn đọc đúng trong  ngày Mỹ tổ chức Thế Vận Hội Olympic…
Banner