Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Sale

Sách Luyện Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ – TG: Phil V. – (Kèm CD)

$14.00

Description

A Guide to Naturalization – Cẩm Nang Hướng Dẫn Luyện Thi Nhập tịch Hoa Kỳ

Gồm 100 Câu Hỏi Anh – Việt của U.S. Citizenshipand Immigration Services

Cuốn sách nầy được biên soạn sử dụng tài liệu của Bộ Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIS.

Ngoài 100 câu hỏi cần biết, cuốn sách nầy còn có phần hướng dẫn quý vị cách nộp đơn và 8 giai đoạn bạn phải hoàn thành để trở thành công dân Hoa Kỳ.

VIETNAMESE-ENGLISH EDITION

2009 – PHILADELPHIA US BOOKS

SÁCH dày 120 trang – GIÁ: $14 (Sách kèm CD) + Shipping Fee