Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

MAO TRẠCH ĐÔNG – Thân Thế & Cuộc Đời Tình Ái của Ngộ Thiện

$20.00

Description

Mao Trạch Đông từng nói: “Tần Thủy Hoàng là cái gì? Ta còn bạo hơn Tần Thủy Hoàng cả ngàn lần.”

Dù có người ưa hay ghét, Mao vẫn là một nhân vật tiếng tăm trong lịch sử cận đại Trung Quốc (TQ)…

Qua nhiều tác phẩm của ông, người ta đều cảm thấy Mao đã kiêu ngạo trong thái độ khinh miệt tất cả các cựu đế vương trong lịch sử TQ suốt hàng trăm thế kỷ, coi rẻ học thức cũng như công trình các vua chúa thời xưa, tự nhận mình là mạnh hơn, giỏi hơn, cũng như vĩ đại hơn họ nhiều. Mao đã học tập Tần Thủy Hoàng nhưng không ngần ngại khinh khi nhà Tần, và từng nói: “Tần Thủy Hoàng là cái gì? Vị vua nầy chỉ chôn sống có 460 người gọi là nhà nho, còn chúng ta thì đã hạ hơn bốn vạn sáu ngàn bọn hủ nho trí thức. Chúng ta đã trấn áp và giết hại được vô số bọn phản cách mạng. Ta đã biện luận với các nhân sĩ dân chủ, họ đã nguyền rủa ta là Tần Thủy Hoàng. Chưa đúng. Ta còn bạo hơn Tần Thủy Hoàng gấp ngàn lần. Họ chửi bới ta là Tần, là người độc tài, ta nhìn nhận, nhưng rất tiếc họ đã bình phẩm ta chưa đúng và cũng chưa đủ, vì có nhiều việc chúng ta còn cần phải bổ sung thêm cho đầy đủ hơn….

Sách do NXB Xuân Thu ấn hành năm 1999. Khổ 5.5×7. Dày 468 trang. Giá $20.00