Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

TƯ ĐIỂN VIỆT- HÁN – Đinh Gia Khánh hiệu đính

$60.00

Description

 

Cuốn Tự Điển Việt-Hán được xuất bản lần đầu năm 1990 với 65.000 mục từ, dựa theo cuốn có cùng tựa, xuất bản tại Bắc Kinh năm 1966. Để đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu 2 ngôn ngữ nầy, nay chúng tôi cho tái bản có bổ sung và sửa chữa những chỗ cần thiết, thay bảng phụ lục về tên tỉnh, thành VN bằng bảng phụ lục mới nhất về tên tỉnh thành với diện tích và dân số theo thống kê năm 1999…

Sách dày 1.364 trang. Bìa cứng. NXB Giáo Dục. Khổ 7.5×5.5′. Nặng 2.8lbs. Giá $60

 

Additional information

Dimensions 8 × 4.5 × 2 in