Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

PHAN BỘI CHÂU Toàn Tập – Tác Giả Biên Soạn: Chương Thâu

$450.00

Description

Phan Bội Châu Toàn Tập là một công trình sáng tác và biên soạn đồ sộ của Nhà Chí Sĩ Phan Bội Châu, đã được GS Chương Thâu sưu tầm, biên soạn và ấn hành lần thứ nhất năm 1990. Công trình nầy đã được tái bản có sửa chữa và bổ sung năm 2000.

Tập 1: Văn thơ thời kỳ trước khi xuất dương (1882-1905)

Tập 2: Văn thơ những năm đầu ở nước ngoài (1905-1908)

Tập 3: Văn thơ những năm tiếp theo (1908-1912)

Tập 4: Chuyên tập “Tiểu thuyết và Truyên kí” trước năm 1925

Tập 5: Văn thơ từ 1917-1925

Tập 6: Chuyên tập “Tự Truyện”

Tập 7: Chuyên tập “Văn Xuôi” từ năm 1925-1940

Tập 8: Chuyên tập “Văn Vần, Thơ Ca Các Loại từ 1925-1940

Tập 9: Chu dịch Quốc văn diễn giải.

Tập 10: Khổng học đăng

*** Bộ Phan Bội Châu Toàn Tập tổng cộng 10 cuốn bìa cứng, khổ 16x24cm. Mỗi cuốn dày từ 500 trang đến 800 trang, nặng 1.75lb.

NXB Thuận Hóa – TT Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây ấn hành. Sách quý hiếm ở cả thị trường trong và ngoài nước. Số lượng rất giới hạn. Giá Trọn Bộ $450/10 Tập 

Additional information

Weight 1.3 oz