Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
PHÂN ƯU

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU/Bà Quả Phụ TÔN THẤT NIỆM

PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn

Bà Quả Phụ Tôn Thất Niệm Cựu HS Quốc Học Khải Định Huế

Nhũ danh Nguyễn Thị Nguyệt

vừa từ trần ngày 19 tháng 10, 2020 tại Irvine, California

Hưởng thượng thọ 86 tuổi

Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến và đại gia đình nội ngoại Nguyễn Tường và Tôn Thất.

Xin cầu nguyện hương hồn cụ bà sớm về cõi vĩnh hằng

Vô Cùng Thương Tiếc

BS Võ Đình Hữu

& Hội Ái Hữu Cựu HS Quốc Học Đồng Khánh Nam Cali.

Banner