Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

THUỐC TRỈ – Hermorrhonix – Tiêu Trỉ Hoàn – Số 11 của BS Đông Y Nguyễn Thượng Hải

$27.00

Description

Số 11: Tiêu Trỉ Khu Phong Hoàn – Natural Herbal Extracts

*Giúp bổ ích cho Trỉ nội, ngoại, lòi trê, đi tiêu ra máu, mạch lươn, táo bón kinh niên, xổ độc

Mỗi chai 90 viên x 500mg. Giá $27.00

 

====

*Lưu ýNhững điều nêu trên chưa được lượng định bởi Cơ Quan Quản Trị Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ FDA. Sản phẩm nầy không nhằm chẩn đoán, điều trị hay ngăn ngừa bất cứ căn bệnh nào. (This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease)