Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

TÁI SANH DUYÊN – Tình Sử Mạnh Lệ Quân – Dịch giả: Nguyễn Đỗ Mục

$50.00

Description

Lời NXB (trích đoạn)

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 chữ Quốc ngữ được phổ biến, tỏ ra là một công cụ tiện lợi so với chữ nôm để truyền bá văn hóa và tư tưởng. Các nhà văn hóa nước ta bấy giờ nghĩ ngay đến việc dùng chữ Quốc ngữ để bảo tồn di sản văn học tiền nhân, đồng thời phát huy một nền văn học mới.

Lớp đầu tiên phải kể đến công lao to lớn của hai nhà bác học Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của.

Lớp sau có hai khuynh hướng. Những nhà tân học – nổi bật nhất là Nguyễn Văn Vĩnh đã mang luồng văn hóa tư tưởng Tây phương truyền vào Việt Nam. Những nhà cựu học – nổi bật là Phan Kế Bính và Nguyễn Đỗ Mục đã dịch và phổ biến văn hóa phương Đông, chủ yếu là “truyện Tàu” như Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Tái Sanh Duyên, Tục Tái Sanh Duyên, vv…

Không thể đòi hỏi cao ở một tác phẩm như Tái Sanh Duyên, nhưng nếu chỉ để “mua vui cũng được một vài trống canh” thì đây quả thực là một cuốn sách thú vị…. (NXB VH TT/Hà Nội 2000).

===

Sách dày 900 trang, khổ 5.5′ x 8′. Nặng 1.8lbs. Bìa cứng. Tồn kho: 01. Giá $50

 

 

 

 

Additional information

Weight 16 oz
Dimensions 8.5 × 5.5 × 2 in