Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Chiến Quốc Sách – Giản Chi Nguyễn Hiến Lê Chú Dịch và Giới Thiệu

$30.00

Description

Lời Dẫn Nhập (Trích đoạn) – Nói về văn hóa lịch sử Trung Hoa thời cổ, ai cũng thường nghe nói nhiều nhất đến thời Xuân Thu, Chiến Quốc. Đời Xuân Thu thì ngoài bộ Xuân Thu của Khổng Tử còn có những bộ sử khác như Tả Truyện, Quốc Ngữ, vv… Nhưng thời Chiến Quốc thì chỉ có mỗi một bộ Chiến Quốc Sách – thực ra chưa đáng gọi là sử, chép việc của 11 nước: Chu, Tần, Tề, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn, Yên, Tống, Vệ, Trung Sơn từ năm 453 đời Đông Chu Định Vương tới năm 221 trước Tây Lịch tức năm 16 đời Tần Thủy Hoàng, năm mà Tần diệt xong lục quốc và thống nhất Trung Hoa. Chiến Quốc Sách do nhiều người viết và Lưu Hướng thu thập và nhuận bút lại, trễ lắm là năm 8 trước Tây Lịch… Xét nội dung Chiến Quốc sách thì phần lớn không phải là tài liệu đáng tin về sử, mà chỉ là những luận thuyết, biện thuyết dựa vào lịch sử mà viết… Vì vậy hiện nay người ta tạm cho rằng Chiến Quốc sách do các chính khách hoặc các nhà văn học viết trước đời Tần và do Lưu Hướng thu thập, xếp đặt lại… Tài liệu lịch sử trong Chiến Quốc sách tuy không đáng tin nhưng cũng cho ta hiểu được tình trạng xã hội Trung Hoa thời Đông Chu vì dù các tác giả của bộ đó có tưởng tượng ra các mưu mô của bọn biện sĩ thì ít nhất cũng dựa một phần nào vào sự thực để không trái ngược với cảnh huống xã hội…. Còn về mặt văn học thì tác phẩm “Trung Quốc Văn Học Sử” của Viện Đại Học Bắc Kinh (1959) đã khen: “Mỗi đoạn trong Chiến Quốc sách là một cổ sự hoàn chỉnh. Tình tiết, kết cấu, nhân vật chạm trỗ rất linh động, tuy chỉ là phiến đoạn nhưng hoàn chỉnh, có cái phong vị tiểu thuyết…” (trích Lời Dẫn của Dịch Giả Nguyễn Hiến Lê).

Chiến Quốc Sách do Giản Chi Nguyễn Hiến Lê Chú Dịch và Giới Thiệu. NXB Tự Điển Bách Khoa. Sách Dày 452 trang. Khổ 8.5 x 5.5. Bìa cứng. Giấy trắng. Nặng 1 lb. Giá $45.00