Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN Toàn Tập – Tác Giả: Giáo Sư BS Trần Văn Kỳ

$25.00

Description

Sách Dược Học Cổ Truyền Toàn Tập đươc biên soạn bởi GS Bác Sĩ Trần Văn Kỳ gồm 2 phần chính:

*Giới thiệu đại cương về thuốc y học cổ truyền: tên gọi, đặc điểm, tính chất, những cấm kỵ, vv…

**Giới thiệu hơn 250 vị thuốc thường dùng: dược lý theo y lý cổ truyền – dược lý theo nghiên cứu hiện đại – phần ứng dụng lâm sàng theo các tài liệu trong, ngoài nước, và kinh nghiệm điều trị của tác giả, liều dùng và những điều cần chú ý…

Sách dày 825 trang, khổ 5.5x 8′, nặng 1,5lb. Giá $25.00