Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

NƯỚC NON BINH ĐỊNH – Tác Giả Quách Tấn

$25.00

Description

Đây là một công trình biên khảo tổng hợp Lịch Sử, Địa Lý (diện tích, sông suối, núi non, đồng bằng, bờ biển, cửa biển, ao đầm, thắng cảnh cổ tích…), Dân Số, Kinh Tế, Văn Hóa, Phong Tục, Tôn Giáo, … tức là khá đầy đủ mọi phương diện của địa danh BÌNH ĐỊNH

Rất cần thiết cho những đồng hương Bình Định muốn tìm hiểu thêm về cố hương mình, hoặc những thế hệ nối tiếp, hoặc những ai muốn tra cứu về Bình Định thì đây là một tài liệu rất giá trị để tham khảo.

Sách dày 550 trang khổ 7×5.5′. Giá $25

Additional information

Dimensions 8 × 5 × .5 in