Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

TUYỆT CHIÊU TAEKWONDO

$20.00

Category:

Description

 

Tuyệt Chiêu

TAEWONDO

Biên dịch: CHOI HONG HI

 

Taekwondo không đòi hỏi vũ khí chiến đấu  mà chủ yếu chỉ sử dụng tay, chân thông qua 17 vộ vị cơ bản để tấn công các điểm trọng yếu trên cơ thể đối phương. Tuy khi cần trong chớp mắt các đòn thế Taewondo có thể cướp mạng sống đối phương!, nhưng môn sinh Taewondo bắt buộc phải luôn thực hành môn võ nầy  bằng lòng nhân ái và tinh thần thượng võ- đó

là nền tảng tư tưởng cơ bản của người sáng lập

Additional information

Weight .40 oz
Dimensions 7.5 × 5 in