Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

*Bảy Năm Trên Đất Tây Tạng – Nguyên tác: Heinrich Harrer; Phóng tác: Trần Viết An Cựu

$18.00

Description

Vài Lời của Tác Giả: … “Cho đến bây giờ, dù nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn lưu luyến với vùng đất Á châu. Tôi cố rán diễn tả những cảm giác ấy trong cuốn sách nầy dù tôi không phải là một nhà văn chuyên nghiệp. Tôi chỉ rán diễn tả mọi chuyện đúng như lòng mình cảm thấy.”

Vài Lời của Người Phóng Tác: “Trên đây là những lời tâm sự chân thành của tác giả cuốn sách mà chúng tôi đã phóng tác ‘Bảy Năm Trên Đất Tây Tạng’ để độc giả Việt Nam có cơ hội theo dõi cuốn truyện đường rừng tuyệt hay thấm mùi đạo vị nầy…

  Cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn hiện nay có khác gì hai triệu người Việt Nam lưu vong. Quê hương Tây Tạng ngàn đời tuyết phủ của ngài có khác gì quê hương Việt Nam gấm vóc của chúng ta…?!

  Quê hương ơi! Biết bao giờ có ngày trở lại…?

  Los Angeles, năm Đinh Sửu 1997, vào một chiều đông buồn hiu hắt và lòng cảm thấy bâng khuâng trước cảnh trờ u ám, mù sương.”

Sách dày 369 trang, khổ 8 x 5.5”, nặng 1lb. Giá $18.00 –  Đang có bán tại Trống Đồng Books Online hay Trống Đồng Life@trongdonglife.com