Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

CHỮA BỆNH BẰNG KHÍ CÔNG – Lê Thành Biên Soạn

$18.00

Description

Sách biên soạn công phu về Khí Công và phương cách Chữa Bệnh gồm cả những bệnh mãn tính và ung thư, với các phần: Lý Thuyết Căn Bản, Tĩnh Công, Luyện Công, Di Động Thân ThểMỗi phần đều có kèm theo hình vẽ để người đọc dễ hiểu và dễ thực hành theo sự chỉ dẫn.

Sách dày 340 trang. Nhà XB Á Châu ấn hành. Khổ giấy 8 x 5.5”. Nặng 0.25lbs. Giá $18