Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

CÔNG VÀ TỘI của Tác Giả Nguyễn Trân

$105.00

Description

Công và Tội viết về NHỮNG SỰ THẬT LỊCH SƯ của Tác Giả NGUYỄN TRÂN thuộc loại  HỒI KÝ LỊCH SỬ CHÍNH TRI MIỀN NAM VIỆT NAM giai đoạn 1945 – 1975.

Tác giả là một thanh niên quan tâm đến chính trị và tình hình đất nước từ  thời còn là học sinh. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo từ nhỏ đến lớn trong chính quyền từ trước 1945 đến thời TT Ngô Đình Diệm.

1962-1963, tác giả qua Mỹ làm Cố vấn Chính trị về phương pháp chống Cộng cho cơ quan Tình Báo Trung Ương Mỹ.

Năm 1971 ông từng tranh cử Tổng Thống với Tướng Thiệu và thiếu chỉ 1 lá phiếu ở Tối Cao Pháp Viện (7/9) để thắng Thiệu.

Cuối cùng ông đã tổ chức Phong Trào Chống Tham Nhũng. Đêm 5/4/75 Tướng Thiệu cho cảnh sát bắt giam tác giả cho đến ngày 26 tháng 4 năm 75 mới thả ra…

Sách dày 865 trang. Khổ 7.5×5.5′. Nặng 2lbs. Tồn kho: 01 cuốn. Giá $105.00

Additional information

Weight 35.2 oz
Dimensions 8 × 5 × 2 in