Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

ĐẠI BỔ THẬN – Đại Bổ Tinh Khí của BS Đông Y Nguyễn Hòa Bình, PHD, NCCA, Lc. AC

$40.00

Description

Dược Thảo Đại Bổ Thận – Đại Bổ Tinh Khí, số 40 trong danh mục Dược Thảo của BS Đông y Châm cứu Nguyễn Hòa Bình:

*Dựa trên công thức pha chế cổ truyền của Phương Đông từ ngàn năm trước. Giúp tăng cường chức năng của thận, giảm tiểu nhiều lần, tiểu són, đau thắt lưng và đầu gối, vv… (những chi tiết về dược tính của thuốc nầy có ghi rõ bằng Anh ngữ bên ngoài hộp thuốc).

*Tổng hợp hơn 20 thành phần thực vật có chứa dược tính đủ loại như: Cistanche, Cuscuta, Ophiopogon, Asparagus, Rehmannia, Dioscorea, Eucommia, Morinda, Lycium Fruit, Cornus, vv….

Mỗi Hộp 100 viên x 500mg. Giá $40/Hộp

======

*Lưu ýNhững điều nêu trên chưa được lượng định bởi Cơ Quan Quản Trị Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ FDA. Sản phẩm nầy không nhằm chẩn đoán, điều trị hay ngăn ngừa bất cứ căn bệnh nào. (This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease)