Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Y TƯỚNG HỌC TRUYỀN THỐNG PHƯƠNG ĐÔNG Chẩn bệnh qua Khí,Sắc, Hình của Đầu, Tóc, Mặt, …

$50.00

Description

Y TƯỚNG HỌC TRUYỀN THỐNG PHƯƠNG ĐÔNG – Chẩn bệnh qua Khí, Sắc, Hình của Đầu, Tóc, Mặt, Lông Mày, Mắt , Tai

                            PHAN CỬ Sưu Tầm & Biên Soạn – NXB Tự Điển Bách Khoa

Lời Nói Đầu (trích đoạn)

Y Tướng Học là một khái niệm đã có từ lâu nhưng lại khá mới đối với đa số bạn đọc. Nói đến y học và thuật xem tướng thì ai cũng biết, nhưng Y Tướng Học thì ít người hiểu rõ. Có thể nói đây là một bộ môn liên kết hai lãnh vực khác nhau, mà từ xưa, các bậc lão y đã kết hợp để chẩn bệnh trên nhiều phương diện. Vì thế, tục ngữ có câu: “Y tướng đồng nguồn”.

Cả y thuật và tướng thuật phương Đông đều xây dựng trên cơ sở học thuyết thái cực, âm dương lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, học thuyết thiên nhân hợp nhất…

… Chỉ cần xem xét một bộ phận riêng như khuôn mặt, bàn tay… thậm chỉ chỉ cần xem tai, hay mũi… là y học truyền thống phương Đông có thể chẩn đoán bệnh tổng thể cho một con người, còn tướng thuật phương Đông có thẻ luận đoán cho cả một đời người…

Hiện nay dưới con mắt thực nghiệm khoa học, với tinh thần cởi mở kế thừa tinh hoa cổ xưa, chúng ta có thể xây dựng cơ sở khoa học cho những vấn đề còn chưa được thừa nhận rộng rãi, nhưng đã có không ít kết quả không dễ gì chối bỏ.

Y Tướng Học có thẻ mở ra một hướng mới, phát huy cơ sở khoa học đã kiểm nghiệm của Đông y vào tướng thuật, đưa những kinh nghiệm của tướng thuật vào y học để xem xét tổng thể con người trên cả phương diện bệnh học và tâm lý học…  (NXB TĐ BK)

Sách dày 270 trang – Khổ 5.5’x8′ – Nặng 0.25lb – Giá $50.00