Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Nhật ký ĐẶNG THÙY TRÂM

$15.00

Description

Đây là những cuốn nhật ký của một trí thức trẻ trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta thập niên 60s thế kỷ trước – nữ Bác sĩ Đặng Thùy Trâm – đã được một người lính Mỹ (tên là Frederia Whitehurst) sau khi chiến thắng ở Đức Phổ, anh nhặt được từ trận địa và đem về cất giữ suốt 35 năm, chờ ngày trao về cho gia đình người con gái tác giả của chúng – vì, với nội dung mà một thông dịch viên VNCH đã nhấn nhá với anh là “trong đó có lửa”!

Những ai vốn không phải là dân miền Bắc, từng quen với cuộc sống dưới sự lãnh đạo của Đảng CS VN – sẽ thấy dị ứng ngay, không chấp nhận ngay những suy nghĩ, đánh giá, nhận thức, kỳ vọng … bị ảnh hưởng nặng nề của sự tuyên truyền nhồi sọ, giáo dục một chiều của chế độ; cùng với sự giới hạn của tầm nhìn ra thế sự chung quanh, như: thực trạng miền Nam hay thế giới thời ấy – của tác giả.  Nhưng, đứng trên một khía cạnh nào khác như nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tập dữ liệu, phân tích, tổng hợp để có cái nhìn sâu sắc về tâm lý tình cảm của một con người lương thiện – vô hình chung đã trở thành nạn nhân của một chủ thuyết không tưởng, nó như thế nào?!  thì thiết tưởng cũng nên tìm đọc.

Sách do HNV xuất bản. Dày 322 trang. Khổ 5.5×7.5′. Nặng 0.6lb. Giá $15.00

Additional information

Dimensions 8 × 4.5 × .5 in