Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

ĐỜI QUÂN NGŨ – KÝ ỨC Niên dư TRẦN NGỌC NHUẬN (Tạm Hết Hàng)

$45.00

Description

Niên dư Trần Ngọc Nhuận, Đại tá trừ bị Quân lực Hoa Kỳ, California.

  • Sinh ngày 21 tháng 9 năm 1933 tại Quảng Bình
  • Sinh viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia 1952
  • Phục vụ tại Tiểu Đoàn 1 Việt Nam 1953-1954
  • Chủ bút tuần báo Quân Đội và nguyệt san Phụng Sự, Bộ Tổng Tham Mưu 1954-1957
  • Chỉ huy trưởng Trung Tâm Không Ảnh Bộ Tổng Tham Mưu 1958 – 1961
  • Chỉ huy trưởng Trường Cây Mai 1962 – 1967
  • Nghị Sĩ Thượng Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa (pháp nhiệm 1) 1967 – 1973
    • THAY LỜI TỰA –  Thiên ký ức “Đời Quân Ngũ” được viết ra nhằm mục đích thuật lại một khoảng thời gian gần 30 năm mà thuật giả đã trải qua tại VN,từ lúc còn là chàng trai 18 gia nhập quân ngũ cho đến khi rời khỏi tòa nhà Lập Pháp tối cao của VNCH là Thượng Nghị Viện; qua những khoảng thời gian chiến đấu tại đơn vị tác chiến hay chỉ huy một quân trường chuyên môn thuộc quân lực VNCH…

 

NXB XUÂN THU/ khổ 8′ x 5.5′ /sách dày 720 trang/số lượng 1/Giá $45.00