Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

NGUYỄN KHOA NAM – Tổng Hợp & Trình Bày: Nguyễn Mạnh Trí

$75.00

Description

Tài liệu lịch sử tổng hợp hơn 60 bài văn, thơ, do các chiến hữu, bạn bè và thân nhân viết về cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam và những tấm gương anh hùng khác trong Quân Lực VNCH như Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn…

Vinh danh cuộc chiến đấu bảo vệ chính nghĩa quốc gia và lý tưởng tư do của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chống lại quân xâm lăng Cộng Sản Bắc Việt.

Nhiều chi tiết về những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và gương trung liệt của các anh hùng dân tộc đã tuẫn tiết vào thời điểm 30 tháng 4 năm 1975.

Ngoài ra còn có phần Phụ Lục: Cảm Nghĩ của Cựu TT Nguyễn Văn Thiệu về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam.

Sách dày 600 trang. Khổ 8.5 x 6.0 – Nặng 2.6lbs. Sách Mới. Tồn kho: 01 cuốn. Giá $75.00

 

Additional information

Weight 32.00 oz
Dimensions 9.75 × 7.5 × 1.25 in