Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Sale

RÊU HOÀNG HẬU – Broken Cell Wall – Super Food – Made in Japan

$40.00

Description

Rêu Hoàng Hậu là một Siêu Thực Phẩm chế tạo từ 100% loại rêu Chlorella được nuôi trồng trong những hồ sinh hóa tinh khiết được kiểm soát thường xuyên và hấp thụ ánh nắng mặt trời tối đa. Chlorella là loại thực vật chỉ một bào tử có sức sống thật mạnh mẽ.

*Có thể giúp bài độc tự nhiên cho cơ thể *Là thực phẩm bổ sung với phúc lợi dinh dưỡng tốt nhất *Không có màu và mùi vị nhân tạo được thêm vào * Chứa đựng rất nhiều Vitamins bổ ích… (Theo VNNR, Inc./www.reuhoanghau.com)

Super Food -100% Fresh Water Chlorella. Hộp 300 viên x 200mg – Nặng 60g.

Giá $40 (so với giá từ $45-$49.99 trên thị trường Online hoặc ebay hiện nay)

————–

**Lưu ý: Những điều nêu trên chưa được lượng định bởi Cơ Quan Quản Trị Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ FDA. Sản phẩm nầy không nhằm chẩn đoán, điều trị hay ngăn ngừa bất cứ căn bệnh nào. (This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease)