Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

SỬ KÝ TƯ MÃ THIÊN – DỊCH GIẢ: PHAN NGỌC

$50.00

Description

LỜI GIỚI THIỆU (trích đoạn)

……  Sử ký Tư Mã Thiên là công trình sử học lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những quyển sử có tiếng nhất của thế giới. Nhưng còn một điều làm chúng ta ngạc nhiên hơn là công trình khoa học lớn lao ấy đồng thời lại là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại. Người Trung Hoa xem nó là tác phẩm lớn nhất về văn xuôi trong nền văn học cổ Trung Quốc, là tác phẩm cổ điển ngang hàng với thơ của Đỗ Phủ. Nhà nghiên cứu tư tưởng thì cho đây là “một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại”. Người dân thường thì tìm thấy vô số những hình tượng điển hình, những câu chuyện hấp dẫn, những con người đầy sức sống mãnh liệt. Họ thấy quá khứ sống lại. Và không chỉ có thế. Nhà nghiên cứu văn học thì còn tìm thấy ở đây một tác phẩm văn học mãi mãi tươi trẻ như sự sống, một tâm hồn, một tâm sự đau xót đầy sức mạnh của thơ trữ tình, “một tập Ly Tao không vần” như sự đánh giá của Lỗ Tấn…

Sách dày 478 trang, khỗ 8.5′ x 6′ – NXB VH. Tồn kho: 01. Giá $50