Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

*TÔN NGÔ BINH PHÁP của TÔN VŨ – NGÔ KHỞI – Ngô Văn Triện dịch

$20.00

Description

“Biết người biết mình, trăm trận đánh trăm trận thắng. (Tôn Vũ)

Sách do hai danh tướng Tôn Vũ và Ngô Khởi viết – Chuyên nói về chiến thuật. Thuật làm tướng. Bộ sách gối đầu giường của những người cầm binh đánh trận.

Bộ sách gồm 13 Thiên như 13 Giáo điều cầm binh. Một trong 13 Thiên đó, Thiên số 6 là Thiên Hư Thực: “Tránh chỗ thực, đánh chỗ hư. Lấy thực làm hư, lấy hư làm thực”.

Thiên Tác Chiến, Thiên Mưu Công, Thiên Hành Quân, Thiên Địa Hình, vv…

Sách 307 trang, khổ 5 x 7.5”, nặng 0.25lb. Giá $20 – Đang còn bán tại trongdonglife.com