Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Đến Già Mới Chợt Tỉnh của Tống Văn Công

$35.00

Description

Đến Già Mới Chợt Tỉnh (Từ Theo Cộng đến Chống Cộng)

Trước Khi Vào Chuyện

Ngày 25 tháng 2 năm 2014, tôi gửi “Lời Chia Tay Đảng Cộng Sản VN”. Sau đó nhận được nhiều ý kiến rất khác nhau. GS Tương Lai, Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hảo mừng cho tôi đã xong trách nhiệm của một đảng viên 56 tuổi Đảng. Nhà báo Kha Lương Ngãi, Nhà văn An Bình Minh chia sẻ: “Như phải ly dị sau cuộc hôn nhân dài 56 năm, dù trút được gánh nặng, nhưng sao khỏi chút bùi ngùi”!. Nguyên chủ bút báo Tin Sáng Hồ Ngọc Nhuận: “Đọc lời chia tay tôi rất vui, bởi nó đóng góp cho dân chủ hóa đất nước.” Nhà văn Thái Bá Tân đưa lên “phây” bài thơ tặng tôi có những câu: “Trót đưa lên bàn thờ. Muốn hạ xuống cũng khó. Làm thế nào bây giờ? Một người vì lý tưởng. Hy sinh cả cuộc đời. Đến già mới chợt tỉnh. Đau, không nói nên lời. Con cháu những người ấy. Dẫu giỏi và thông minh. Cũng khó lòng hiểu hết. Cái đau cha ông mình.” …

Sách dày 570 trang. Khổ 8×5.5′. Nặng 1.8lbs. NXB Người Việt Books. Giá $35.00 Tồn kho: 01