Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

KidneyMaxx của Cty Forever-Life

$34.00

Description

*Dược thảo KidneyMaxx của Cty Forever Life là một công thức phối hợp thảo dược đặc biệt nhằm hổ trợ những chức năng của THẬN được hoạt động tốt. Những thành phần lá, thân, rể cây cỏ tốt nhất được tìm thấy trong KidneyMaxx như Buchu Leaf, Dandellion, Uva Ursi, Vitamin K, Vitamin B12 và Astaxanthin đã được biết từ nhiều thế kỷ qua rằng tốt cho quả THẬN.

*Cách dùng: Dùng như một loại thực phẩm bổ sung. Chai 60 viên, dùng mỗi lần 1 viên, mỗi ngày 3 lần (Theo Website của Cty Forever-Life)

*Giá $34/ea. Đặc Biệt Mua 6 tặng 1

*****Những điều trên chưa được thẩm định bởi cơ quan FDA và không nhằm chẩn đoán hay điều trị bất cứ căn bệnh nào/These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.