Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Linh Mục NGUYỄN VĂN LÝ Nguyệt Biều – An Truyền Lưu Tập *Ngô Thị Hiền (UBTDTG cho VN) thực hiện

$80.00

Description

Lời Mở Đầu

Dòng sông cứ chảy. Lượng nước cứ trôi qua. Không một lực điện nào được tạo nếu con người không ngăn dòng sông thành một đập biến điện.

Hạt thóc cứ khô, muôn đời không thành nguồn thực phẩm bao la để nuôi nhân loại, nếu không có một lượng nước giúp nó nẩy mầm. CSVN đã đàn áp tôn giáo từ hơn nửa thế kỷ nay. Mọi người đều biết, mọi người đều bất bình, phẩn nộ; nhưng phần đông vẫn im lặng để mặc dòng sông chảy, để mặc hạt thóc khô cằn.

Hôm nay, điện đã có qua cái đập mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ… cùng nhiều vị lãnh đạo tinh thần khác đã xây bằng chính thân mình. Hạt thóc đã nẩy mầm qua nguồn nước mà các vị đã nguyện cầu cùng Thượng Đế.

Công việc chuyển điện, công việc cấy lúa để đem lại lợi ích cho mọi người là công việc còn lại của chúng ta.

Xin mời quý vị chiêm nghiệm hành trình đấu tranh Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam của Linh Mục Nguyễn Văn Lý… (Ngô Thị Hiền)

**

Con người tự do phải biết tự giành lấy tự do cho chính mình.”

Kính xin mọi thành phần Dân Chúa tại Hải Ngoại, mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam trong và ngoài  nước, mọi người thiện chí trên thế giới, mọi Tổ Chức Nhân Quyền trên thế giới… tìm mọi cách giúp cho nước Việt Nam có được mọi quyền Tự Do cơ bản, mọi Tôn Giáo trên Đất Nước Việt Nam sớm được Tự Do Sinh Hoạt theo Niềm Tin của mình.

Linh Mục NGUYỄN VĂN LÝ

(trích Lời Kêu Gọi số 2)

NXB CRFV – Sách dày 650 trang – Khổ 5.5×8′ – Nặng 01lb – Giá $80