Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

LÝ THƯỜNG KIỆT: Lịch Sử Ngoại Giao & Tông Giáo Triều Lý của HOÀNG XUÂN HÃN

$40.00

Description

Lời Bạt của Tác Giả

(trích đoạn)…

Thường Kiệt hiểu thời cơ, chịu tạm nhường về thể diện, khiến Tống lui quân và ta bảo toàn binh lực. Sau đó, Thường Kiệt biết dùng ngoại giao dựa vào binh lực ấy làm hậu thuẫn mà đòi được đất đã mất. Cuối cùng không những Tống không dám dòm ngó cõi ta, mà bắc thùy nước Việt lại được khuếch trương và củng cố.

Đó là kỳ công của Lý Thường Kiệt.

Những việc tôi kể trong sách hoàn toàn có chứng và được dẫn chứng. Cũng trong các hạng chứng, tôi chỉ để ý đến chứng chính xác mà thôi.

Không bịa đặt, không thiên vị, hết sức rõ ràng: đó là những tiêu chuẩn mà thằng tôi đã theo, trong khi viết cuốn sách nầy….

Sách dày 448 trang, khổ 7.5×5.5′. Bìa cứng. Tồn kho: 01. Giá $40

Additional information

Weight 12.8 oz
Dimensions 8 × 5.5 × .8 in