Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Sale

Việt Sử Xứ Đàng Trong

$15.00

Description

 

Tác Giả: Phan Khoang – Nhà XB Văn Học – 555 trang – Khổ 14.5×20.5cm – 1.1 Lbs – Giá $15

Việt Sử Xứ Đàng Trong là một công trình nghiên cứu lịch sử của tác giả Phan Khoang xuất bản cách đây hơn 30 năm, nay sách gần như tuyệt bản.

Tác phẩm là một bản lược đồ vẽ lại đường đi của tiền nhân ta khoảng 400 năm trước trong công cuộc khẩn hoang lập ấp ở miền đất mới.

Sử liệu về xứ Thuận Hóa, xứ Quảng Nam, phủ Gia Định trong thời kỳ các Chúa Nguyễn làm chủ và mở mang đất ấy từ hậu bán thế kỷ thứ 16 đến hết thế kỷ thứ 18 chưa được khai thác và chép thành sách, trong khi thời kỳ nầy đã có nhiều dữ liệu để phân tích và tổng hợp,tham khảo nhiều hơn những thời trước rất nhiều. Những điều kiện nầy đã khuyến khích nhà sử học Phan Khoang viết nên tác phẩm nầy. Tác giả đã trình bày như trên trong phần “Tiểu Dẫn” ở 3 trang đầu của cuốn sách.