Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

RỪNG PHONG THU ĐÃ của Công Tử Hà Đông (Hoàng Hải Thủy)

$20.00

Description

Bao gồm những bài viết (tạp ghi) ở Rừng Phong (tiểu bang Virginia) của Nhà Văn Hoàng Hải Thủy trong bút hiệu Công Tử Hà Đông.

Những ai từng biết và yêu thích văn phong cũng như tính cách của Nhà văn, Nhà báo tiền bối, tiền phong nầy, ắt hẵn sẽ rất quí tập tạp ghi nầy.

Sách dày 352 trang, khổ 7.5×5′. Tồn kho: 02. Giá $20

Additional information

Weight 15.2 oz
Dimensions 8 × 5 × .5 in