Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

ẤN ĐỘ HUYỀN BÍ – Hồi Ký của một vị Chân Sư Ấn Độ/Nguyên Phong dịch thuật

$20.00

Description

Đây là một trong những tài liệu trình bày rõ nhất những giá trị tinh thần của người Ấn Độ, và cả những kho tàng tâm linh vô giá của đất nước nầy – một tài liệu chưa từng được công bố ở các nước phương Tây và cả trên toàn thế giới.

(Theo Tiến sĩ Khoa học W.Y. Evans Wentz/Đại Học Oxford, London)

HỒI KÝ CỦA MỘT VỊ CHÂN SƯ ẤN ĐỘ

NGUYÊN PHONG dịch từ nguyên tác AUTOBIOGRAPHE D’UN YOGI của YOGANANDA

Sách dày 446 trang, khổ 7.5×5.5′. Tồn kho: 02. Giá $20