Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

THIẾU LÂM VỊNH XUÂN QUYỀN – Phim Truyện Trung Quốc

$10.00

Thiếu Lâm và Vinh Xuân là một vở kịch lưu truyền dân gian, miêu tả Nghiêm Vinh Xuân nhà tan cửa nát bái sư và sáng lập ra quyền vịnh xuân. Đây là một phim võ hiệp với các chiêu đánh thật hấp dẫn.

Description

TAI SENG Entertainment

Diễn viên: Mễ Tuyết, Thạch Tú, Đại Chí Vĩ, Lưu Giang