Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

THỜI ĐẠI CỦA TÔI (QI) NHÌN LẠI 100 NĂM LỊCH SỬ của Vũ Quốc Thúc

$20.00

Description

Thay Lời Tựa

Cuốn sách nhỏ nầy không phải là một thiên khảo luận về lịch sử VN cận đại. Nó cũng không phải là một luận đề chính trị học hay xã hội học. Nó chỉ là một bản tóm lược những điều mà tác giả – với tư cách chứng nhân – đã thu hoạch trong cố gắng tìm hiểu thời đại của mình.

Nếu có vị độc giả nào phật ý vì không tán đồng nội dung các sự việc được thuật lại hoặc cách thức trình bày những sự việc ấy, tác giả xin thành thật cáo lỗi trước. Sai lầm hay thiếu sót là một điều không ai có thể tránh được, điều quan trọng là giải bày trung thực quan điểm cùng ý nghĩ của người viết.

Vũ Quốc Thúc

Sách dày 417 trang. Bìa cứng. NXB Người Việt 2010. Khổ 5×7. Nặng 1,5 lbs. Giá $20

Additional information

Weight 16.00 oz
Dimensions 8.5 × 5 × 1.25 in