Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Tin Thêm Mỗi Ngày về Covid-19 May 12,2020

trongdonglife gardens’ images

*Toàn cầu có ít nhất 4.18.427 vụ nhiễm và hơn 282.445 người chết.

*Mỹ có ít nhất 1.378.548 vụ nhiễm và hơn 81.491 người chết

*California có ít nhất 67.939 vụ nhiễm và hơn 2.770 người chết

*New York có ít nhất 342.317 vụ nhiễm và hơn 26.878 người chết

*Quận San Bernardino có ít nhất 3015 vụ nhiễm và hơn 115 người chết

*Quận Orange có ít nhất 3.557 vụ nhiễm và hơn 76 người chết

*Quận Sacramento có ít nhất 1.167 vụ nhiễm và hơn 50 người chết

*Quận Riverside có ít nhất 5.189 vụ nhiễm và hơn 217 người chết

*Quận Sacramento có ít nhất 1.167 vụ nhiễm và hơn 50 người chết

*Quận San Diego có ít nhất 4.926 vụ nhiễm và hơn 175  người chết

*Quận San Francisco có ít nhất 1.943 vụ nhiễm và hơn 34 người chết

*Quận San Mateo có ít nhất 1.425 vụ nhiễm và hơn 56 người chết

*Quận Santa Clara có ít nhất 2.339 vụ nhiễm và hơn 129 người chết

*Quận Tulare có ít nhất 1.140 vụ nhiễm và hơn 48 người chết

*Quận Alameda có ít nhất 2.064 vụ nhiễm và hơn 71 người chết

*Quận Contra Costa có ít nhất 1.048 vụ nhiễm và hơn 31 người chết

*Quận Los Angeles có ít nhất 32.269 vụ nhiễm và hơn 1570 người chết

***Lưu ý: Những dữ kiện nầy thay đổi tùy theo lúc cập nhật dựa trên những con số của CDC và JHU

Báo Trống Đồng (Monthly News) phát hành trên giấy hàng tháng, phục vụ cộng đồng gốc Việt vùng Inland Valley bao gồm các quận San Bernardino, Riverside và Los Angeles thuộc các thành phố Pomona và Phụ Cận. ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com

====

*Nhiều công nhân lãnh trợ cấp phúc lợi xã hội nhiều hơn cả lương hàng tháng bình thường thời trước đại dịch!

 Khi các tiểu bang bắt đầu tháo gỡ lệnh “Stay-at-home” (ngồi nhà tránh dịch), một số các cơ sở thương mại đóng cửa hồi tháng 3 bắt đầu rục rịch theo nhau mở cửa lại. Các công nhân tại các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, dịch vụ và kỹ nghệ đóng gói thực phẩm đang bắt đầu nhận được những cú gọi từ chủ nhân của họ kêu trở lại làm việc.

 Nhưng với những vụ Covid-19 tiếp tục gia tăng khắp nước Mỹ, không phải ai cũng sẵn sàng để trở lại cuộc sống bình thường. Theo một thống kê từ báo The Washington Post và đại học University of Maryland thì, có 67% dân Mỹ nói rằng họ thấy ngại đi vào một cửa hàng; và 78% cho biết họ sẽ không an tâm ngồi ăn trong một nhà hàng nào. Thêm vào đó, hơn 33 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp từ giữa tháng 3, bao gồm những nhân công bị cho nghỉ không lương nhưng vẫn còn là nhân viên của công ty họ, hoặc những nhân công đã bị cắt bớt giờ làm việc và cũng hội đủ điều kiện được trợ giúp một phần thất nghiệp.

  Những công nhân nầy hội đủ điều kiện để nhận phúc lợi thất nghiệp nâng thêm dưới những đạo luật trợ giúp dân đối phó với những khó khăn trong thời đại dịch – luật đó cung cấp thêm $600 mỗi tuần phúc lợi liên bang cho đến 31 tháng 7 và ngân sách trợ cấp tiểu bang sẽ giúp thêm cho đến 39 tuần lương. Tờ báo The New York Times phỏng đoán những công nhân trong hơn phân nửa các tiểu bang sẽ nhận được tiền trong các khoản phúc lợi thất nghiệp nầy nhiều hơn so với tiền lương tháng bình thường của họ. Giờ đây, khi họ được biểu trở lại làm việc, hỏi có ai còn muốn trở lại làm việc hay không? Nếu không thì quyết định đó có ảnh hưởng gì tới khả năng lãnh thất nghiệp của họ không? (trongdonglife.com/từ Int.)

(Xin mời xem tiếp tin nầy vào phần tin mỗi ngày của ngày mai😊).

Banner