Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Tin Thêm Mỗi Ngày về Covid-19 – Thứ Sáu, May 15, 2020

*Toàn cầu có ít nhất 4.534.673 vụ nhiễm với hơn 302.108 người chết

*Mỹ có ít nhất 1.443.188 vụ nhiễm và hơn 87.559

*California có ít nhất 76.952 vụ nhiễm và 3,153 người chết

*New York có ít nhất 350.951 vụ nhiễm và 27.878 người chết

*Quận Los Angeles có ít nhất 36.316 vụ nhiễm và hơn 1.709 người chết

*Quận Riverside có ít nhất 5.618 vụ nhiễm và hơn 249 người chết

*Quận San Diego có ít nhất 5.586 vụ nhiễm và hơn 231 người chết

*Quận Orange có ít nhất 4.163 vụ nhiễm và hơn 84 người chết

*Quận San Bernardino có ít nhất 3.311 vụ nhiễm và hơn 150 người chết

*Quận Santa Clara có ít nhất 2.291 vụ nhiễm và hơn 136 người chết

*Quận Alameda có ít nhất 2.276 vụ nhiễm và hơn 84 người chết

*Quận San Francisco có ít nhất 2.032 vụ nhiễm và hơn 36 người chết

*Quận San Mateo có ít nhất 1.588 vụ nhiễm và hơn 66 người chết

*Quận Tulare có ít nhất 1.388 vụ nhiễm và hơn 64 người chết

*Quận Sacramento có ít nhất 1.210 vụ nhiễm và hơn 54 người chết

———Cập nhật 5/15/20 @4:32:20pm JHU

===

*Đường cao tốc chính nối liền giữa Las Vegas và Reno đã bị thiệt hại và bị cô lập không cho xe cộ qua lại từ sáng sớm Thứ Sáu sau một vụ động đất mạnh 6.4 độ trong một khu hẻo lánh của tiểu bang Nevada. Một nhà khoa học đã gọi đây là vụ động đất lớn nhất trong tiểu bang này từ 65 năm qua. Không có vụ thương tích nào được báo cáo nhưng những tấm ảnh của lực lượng kiểm soát đường cao tốc nầy cho thấy những đường nứt gây ra bởi những chấn động đó sau 4 giờ sáng hôm nay.

  ===

*Nhiều người cho rằng một loại thuốc chủng ngừa hữu hiệu là một cách duy nhất giúp cho cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng sáng nay, TT Trump vừa nói rõ rằng ông không đồng ý với cách nhìn đó, nhất mực rằng kinh tế đã tươi sáng trở lại khi một số tiểu bang mở cửa hoặc nới lỏng những qui định ngăn đường cấm chợ của họ. Ngay cả trước đây ông dự đoán một cách đầy tự tin rằng một loại chủng ngừa sẽ có trong vài tháng tới, nhưng nay ông đã gạt bỏ tầm quan trọng của nó trong vấn đề giúp người Mỹ trở lại cuộc sống bình thường. Ông nói trong cuộc họp báo sáng nay: “Chúng ta nghĩ mình sẽ có một loại thuốc ngừa trong một tương lai rất gần, nếu có được thì thật là rất tốt, nhưng nếu không có thì chúng ta cũng vẫn sẽ giống như nhiều trường hợp khác, khi khó khăn đến rồi nó sẽ tự biến đi ở một lúc nào đó mà thôi.”

 ===

*Thống đốc Andrew Cuomo vừa thông báo rằng qui định “stay-at-home” của tiểu bang New York vốn sẽ hết hạn ngày hôm Thứ Sáu 5/15/20, nay sẽ được triển hạn đến ngày 13 tháng 6 sắp tới. Mọi biện pháp và chi tiết về cưỡng buộc lệnh nầy bởi chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ được tiếp tục thực hiện trọn vẹn như cũ, trừ khi có những sự triển hạn hay điều chỉnh sau nầy bởi chính quyền tiểu bang, theo sắc lệnh khẩn cấp được ký hôm Thứ Năm bởi ông thống đốc của tiểu bang nầy.

(trongdonglife/tổng hợp từ Int.)

Banner