Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Tin Thêm Mỗi Ngày về Covid-19 – Thứ Tư, May 13, 2020

*Toàn cầu có ít nhất 4.350.000 vụ nhiễm với hơn 297.000 người chết

*Mỹ có ít nhất 1.420.000 vụ nhiễm và  hơn 84.763 người chết

*California có ít nhất 69.382 vụ nhiễm và hơn 2.847 người chết

*New York có ít nhất 336.681 vụ nhiễm và hơn 27.282 người chết

*Quận San Bernardino có ít nhất 3.153 vụ nhiễm và 138 người chết

*Quận Orange có ít nhất 3.602 vụ nhiễm và 77 người chết

*Quận Riverside có ít nhất 5.248 vụ nhiễm và 225 người chết

*Quận Sacramento có ít nhất 1.181 vụ nhiễm và 50 người chết

*Quận San Diego có ít nhất 5.161 vụ nhiễm và 190 người chết

*Quận San Francisco có ít nhất 3.153 vụ nhiễm và 138 người chết

*Quận San Mateo có ít nhất 1.497 vụ nhiễm và 65 người chết

*Quận Santa Clara có ít nhất 2.364 vụ nhiễm và 130 người chết

*Quận Tulare có ít nhất 1.241 vụ nhiễm và 52 người chết

*Quận Alameda có ít nhất 2.133 vụ nhiễm và 74 người chết

*Quận Contra Costa có ít nhất 1.066 vụ nhiễm và 32 người chết

*Quận Los Angeles có ít nhất 33.180 vụ nhiễm và 1.613

Lưu ý: Những con số trên đây có thể thay đổi tùy thuộc vào lúc cập nhật dữ kiện nầy từ các nguồn CDC/JHU

===

*Thống đốc California Gavin Newsom vừa thông báo hôm qua (Thứ Ba) về những hướng dẫn cho các nhà hàng để mở cửa lại đón khách vào ăn tại chỗ (dine-in). Tiểu bang California vừa công bố những quy định cho sự mở cửa trở lại như: Những văn phòng không thể làm từ xa được; những khu thương mại lớn và nhỏ với sự quy định người mua phải tự đi lấy hàng. Và những viện bảo tàng ngoài trời cũng được mở cửa theo lệnh này. Vị thống đốc nói tiểu bang California đang có số nhiễm và chết tương đối ổn định, nhưng chúng ta phải tiếp tục để cho lãnh vực khoa học và y tế công cộng hướng dẫn con đường chúng ta đi. Theo trang web của tiểu bang thì các văn phòng không thể làm từ xa, các khu thương mại như các Mall – có thể mở cho khách “pick-up”, kể cả các nhà hàng ăn tại chỗ, các bảo tàng ngoài trời, tất cả những khu kỹ nghệ sản xuất, vv.. Chỉ riêng có bars, quán rượu là vẫn tiếp tục đóng cửa.  Điều nầy cho thấy California đang tiến sâu hơn vào giai đoạn 2 trong kế hoạch 4 giai đoạn từng bước mở cửa trở lại của Thống đốc Newsom. (trongdonglife.com/Int.)

Banner