Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

California: Cháy 500.000 acres, hàng chục ngàn người phải di tản

Tính đến sáng Thứ Sáu 8/21/20 đã có 5 người chết, hơn 30 người bị thương và hàng chục ngàn người đã được di tản khi những ngôn lửa cháy lan tràn hơn 500.000 mẫu ở Northern California, theo các cơ quan truyền thông như đài KTLA và NY Times.

  Tổng cộng hơn 370 đám cháy đã lan tràn khắp hơn 780 dặm vuông ở Cali theo cơ quan cứu hỏa tiểu bang nầy (Cal Fire) cho biết. Diện tích đó bằng khoảng phân nửa của Rhode Island, theo USA Today.

  Có 3 đám cháy lớn, gây thiệt hại lớn nhất và đang được chú ý chế ngự bởi các đơn vị cứu hỏa của chính quyền, như LNU (Sonoma-Lake-Napa Unit) Lightning Complex, CZU (San Mateo-Santa Cruz Unit) Lightning Complex, và SCU (Santa Clara Unit) Lightning Complex, (Santa Clara Unit bao gồm các quận Santa Clara, Alameda, Contra Costa và những phần của Stanislaus và San Joaquin).

  Đám cháy LNU Lightning Complex đã gần như tăng gấp đôi mỗi ngày trong vòng 2 ngày qua, đốt cháy hàng trăm khu buildings ở Vacaville. Đám cháy CZU Lightning Complex lan tràn khiến phải di tản toàn bộ khuông viên nhà trường đại học UC Santa Cruz và những khu khác ở các quận San Mateo và Santa Cruz. Đám cháy SCU Lightning Complex hiện là đám cháy lớn nhất trong tiểu bang nầy, đã đốt cháy khắp hơn 229.000 acres và các toán cứu hỏa chỉ chế ngự được có 10% cho đến sáng Thứ Sáu nầy. (trongdonglife.com)

Banner