Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
THÔNG BÁO

KÍNH MỜI THAM DỰ LỄ VÍA QUAN ÂM

Và KHÓA TU 1 NGÀY tại Chùa Hương Sen (Perris, California)

THỨ BẢY ngày 31 tháng 10 năm 2020 từ 9g sáng đến 8g tối: Khóa tu một ngày

9:00g sáng: Pháp thoại Công hạnh Phật bà Quan Âm

9:30g sáng: Lạy Ngũ Bách Danh (200 lạy) và cúng ngọ

11:30am: Cúng quả đường

2g chiều: Lạy Ngũ Bách Danh (200 lạy)

4g chiều: Mông sơn thí thực

6g: Dược thực

7-8g: Niệm Phật và hoàn mãn.

CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 11 năm 2020 từ 9h sáng đến 1h chiều: Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát (ngày 19 tháng 09 âm lịch)

Chương trình: Nghi thức chào cờ, lạy Ngũ Bách Danh (100 lạy), Niệm Phật kinh hành, Cúng linh và Lễ Trai Tăng (tùy hỉ cúng dường 12 vị Ni).

Xin quý vị gởi danh sách Cầu An để cầu nguyện Mẹ hiền Quan Âm gia hộ khoẻ mạnh, an toàn và nạn dịch Corona Covid toàn cầu sớm được dứt trừ.

Kính tri ân quý Phật tử quan tâm, ủng hộ, cúng dường và tham dự.

Xin hoan nghênh chào đón tất cả quý vị Phật tử!

Nam mô Đại từ Đại bi Tầm thinh Cứu khổ Cứu nạn

Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Chùa Hương Sen ngày 14 tháng 10 năm 2020

Trân trọng kính mời

Ni sư Trụ trì TN Giới Hương

Banner