Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
THÔNG BÁO

Lời Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Lụt tại Miền Trung

Thưa quý vị đồng hương

Nạn lụt miền Trung tàn phá và thiệt hại nặng nề cho ngươi dân miền Trung.

Ngày 14/Oct/ 2020  HT Thích Viên Lý CTHDDH Tăng Đoàn Phật Giáo Hải Ngoại, HT Thích Chơn Trí PCT HD Giáo Phẩm Kiêm TTK TDPGVHHN , HT Thích Viên Huy PCT TDPGVNHN và BS Võ Đình Hữu  Trưởng Ban Điều Hành và ĐCT Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi khẩn cấp giúp đở  trực tiếp cho nạn nhân ở Viet Nam qua các tổ chức tôn giáo chân truyền ở VN hoặc hải ngoại trên đài IBC TV và sau đó SBTN TV.

Xin quý vị theo dõi lời kêu gọi và mở lòng giúp đở.
Xin cám ơn quý đồng hương.

HT Viên Lý, HT Chơn Trí, HT Viên Huy và BS Võ Đình Hữu

Banner