Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
PHÂN ƯU

PHÂN ƯU của Hội Ái Hữu Quân Cụ CA với GĐ Niên Trưởng NGUYỄN NHƯ TẤN

Hội Ái Hữu Quân Cụ vô cùng thương tiếc nhận được Tin Buồn

Niên Trưởng NGUYỄN NHƯ TẤN

Pháp danh Tâm Trí

Nguyên Trung Tá Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 331 YTTT, Saigon.

Nguyên Phụ tá Hội Trưởng AHQC (nhiệm kỳ 2002-2004), Nam Cali.

Sinh năm 1933 tại Hưng Yên

Từ trần ngày 21 tháng 11 năm 2020 tại Pomona, CA 91763

Hưởng thọ 87 tuổi

Ban Chấp Hành và toàn thể Ái Hữu Quân Cụ đồng thành kính phân ưu và xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Niên Trưởng sớm

Siêu Sinh Tịnh Độ.

TM Ban Chấp Hành và toàn thể Ái Hữu Quân Cụ

Hội Trưởng NGUYỄN-ĐỨC NAM nguyenducnam@yahoo.com cell.phone (703) 901-9807

Banner