Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
PHÂN ƯU

Phân Ưu của Đại Gia Đình Cựu Viên Chức NHPTNN

CHIA BUỒN

Nhận được Tin Buồn, Bào Huynh của Anh Cao Mạnh Hồng – Cựu viên chức Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp, là:

Ông CAO VĂN THÂN

  • Nguyên Tổng Trưởng Bộ Canh Nông
  • Nguyên Tổng Trưởng Bộ Phát Triển Nông Thôn
  • Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị NHPTNN trước năm 1975
  • Nguyên Giáo Sư Trưởng Khoa Kinh Tế Đại Học Montana, State.

Sinh năm 1932, vừa qua đời Ngày 14 Tháng 4 Năm 2020

(Nhằm ngày 26 tháng 3 năm Canh Tý) tại Montreal, Canada.

HƯỞNG THỌ 87 tuổi

Thành thật chia buồn cùng Gia Đình Anh Cao Mạnh Hồng và Tang Quyến. Cầu nguyện Hương Linh người quá vãng sớm được tiêu diêu về miền Cực Lạc.

Toàn thể Bạn Hữu và Đồng Nghiệp Các Cấp thuộc Đại Gia Đình Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp tại Nam California.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Banner