Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
CẢM TẠ

THƯ CẢM TẠ các Nhà Bảo Trợ GIẢI KHUYẾN HỌC 24/6/2022 do Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley Tổ Chức

Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley xin cám ơn Quý Vị sau đây đã bảo trợ cho Giải Khuyến Học niên khóa 2021-2022

 1. Holt Pharmacy – DS Tony Hà : $500.00
 2. Hòa Bình Supermarket:   $500.00
 3. BS Khanh Dương:   $500.00
 4. BS Allen Bùi: $300.00
 5. Ô.B. Trống Đồng News:  $200.00
 6. Ô.B. Phong Đặng – Bảo Lương: $100.00
 7. Luật Sư Vân Mai: $100.00 và 70 khung hình
 8. Ô.B. Thưởng Bùi/Phở Hà: $100.00
 9. Uyên Phương Lê: $100.00
 10. Linh Phương Lê: $100.00
 11. Cô Diệu Đức: $100.00
 12. Cô Diệu Ngọc: $50.00
 13. Ô.B. Hoàng Văn Thanh: $50.00
 14. Cô Thủy Phạm: $40.00
 15. Steven Lương: $40.00
 16. Cô Trang Đặng: $40.00
 17. Ô.B. Đa Lê (Empire Printing) ủng hộ in Chương Trình Lễ Phát Thưởng
 18. Ông Nguyễn Hòa Khánh ủng hộ Trái Cây và Nước Chanh Muối
 19. Ông Lê Thành – TTK – Designed và ủng hộ chi phí 42 Bằng Khen cho các em.
 20. Ô.B. Dung Nguyễn/Lê Thành ủng hộ Chả Giò và Cơm Chiên
 21. BS Võ Đình Hữu: TV và $300.00

Trân Trọng,

BS Võ Đình Hữu – Chủ Tịch

Bà Bùi Thúy Bảo – Quyền Thủ Quỹ

Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
trongdonglife garden’s images
trongdonglife garden’s images
Banner