Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Tin Thêm Mỗi Ngày về Covid-19 – Thứ Năm, April 23, 2020

*Toàn cầu có 2.682.225 vụ nhiễm với 187.330 người chết

*Mỹ có 877.489 vụ nhiễm và 49.605 người chết

*California có 35.396 vụ nhiễm và 1.354 người chết

*Quận San Bernardino có 1.578 vụ nhiễm và 72 người chết

*Quận Los Angeles có 17.508 vụ nhiễm và gần 800 người chết

*Quận Riverside có 3.084 vụ nhiễm và 99 người chết

*Quận San Diego có 2.491 vụ nhiễm và 96 người chết

*Quận Santa Clara có 1.962 vụ nhiễm và 94 người chết

*Quận Orange có 1.753 vụ nhiễm và 34 người chết

*Quận San Francisco có 1302 vụ nhiễm và 21 người chết

*Quận Alameda có 1.280 vụ nhiễm và 45 người chết

*Quận Sacramento có 971 vụ nhiễm và 36 người chết

*Quận San Mateo có 958 vụ nhiễm và 39 người chết

  • Last updated: April 23, 2020 at 3:00 p.m. ET/Source: JHU

====

*Mỹ có thêm  4,4 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước, đưa tổng số thất nghiệp lên 26,5 triệu

*Giới chức y tế kêu gọi thử nghiệm rộng rãi hơn khi tổng số chết do Covid-19 tại các Viện dưỡng lão ở Mỹ vượt qua con số 10.000

*Các nhà sản xuất tha hồ hốt tiền thuế của dân California khi giá thành một khẩu trang N95 từ $.85 cents lên $12,74/chiếc.

*TĐ California báo cáo số chết 115/ngày, là cao nhất so với trong suốt trận dịch; cho thấy tình trạng phát dịch chưa giảm bớt. Tuy nhiên ông Gavin Newsom cũng cho thấy con số khả quan của tiến trình thử nghiệm là: cuối tháng 3 thử trung bình 2000 người/ngày, thì hiện nay con số đó là 16.000 và dự trù cho đến cuối tháng 4, con số đó sẽ là 25.000/ngày. Và đó là 1 trong 6 điều kiện mà ông Newsom đặt ra là cần thiết để có thể mở cửa lại. Đồng thời, số địa điểm thử nghiệm cũng tăng, theo ông hiện có 600 địa điểm nầy ở khắp tiểu bang. Tuy nhiên, thời điểm mở cửa dự trù theo ông sớm nhất cũng là 19 tháng 5.

                      Bình Nguyên/trongdonglife tổng hợp

Banner