Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Tin Thêm Mỗi Ngày về Covid-19 – Thứ Tư, April 22, 2020

*Toàn cầu có 2.614.040 vụ nhiễm với 182.004 người chết

*Mỹ có 840.625 vụ nhiễm với 46.996 người chết

*California có 33.261 vụ nhiễm với 1.268 người chết

*Quận San Bernardino có 1.489 người nhiễm và 67 người chết

*Quận Los Angeles có 15.140 người nhiễm và 663 người chết

*Quận Riverside có 2.960 vụ nhiễm và 93 người chết

*Quận San Diego có 2.434 vụ nhiễm và 87 người chết

*Quận Santa Clara có 1.946 vụ nhiễm và 88 người chết

*Quận Orange có 1.691 vụ nhiễm và 33 người chết

*Quận Alameda có 1.239 vụ nhiễm và 43 người chết.

 *Ở Mỹ những vụ nhiễm mới (new cases) tiếp tục giảm trong khi một con số kỷ lục về số người chết vừa ghi nhận trong ngày hôm qua là 2.804 người. (Cập nhật lúc 12:44 phút chiều April 22, 2020 – Wiki.& Int.)

 (Trongdonglife.com tổng hợp)

Sách Kiên Thức y Học tổng quát bổ ích cho mọi gia đình. Dày 350 trang. Giá $12@trongdonglife.com
Tài liệu mới nhất hướng dẫn thi Quốc Tịch. Song ngữ Anh-Việt. Sách kèm CD. Giá $14@trongdonglife.com
Banner