Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Thống kê cho thấy: 8/10 người Mỹ ủng hộ “Stay-at-home” suốt trong thời dịch

Để chống lại sự lây lan của coronavirus, người dân Mỹ đã tự cầm chân mình trong nhà họ và sự sinh hoạt ngoài xã hội của họ hầu như hoàn toàn khép lại. – và một đa số dân Mỹ cho rằng đó là một lời kêu gọi chính xác. Một cuộc thống kê thăm dò vừa mới được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Sự Kiện Công Cộng của hãng AP cũng vừa tìm thấy rằng một đa số tuyệt đối dân chúng đã chấp nhận qui định nầy của chính quyền các cấp của họ nhằm đối phó với dịch tể. Trong số đó có 91% Dân Chủ và 70% Cộng Hòa. Tương tự, 82% người Mỹ ủng hộ qui định đòi phải giới hạn sự tập trung ở mức dưới 10 người; khoảng 9 trong 10 Dân Chủ và ¾ Cộng Hòa đồng ý với qui định vừa nói. (Bình Nguyên/Trongdonglife.com tổng hợp)

Cùng hàng ngàn cuốn sách biên khảo, lịch sử, tiểu thuyết, đủ loại đang có bán tại trongdonglife.com
Banner