Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

TT Trump lại được tòa xử trì hoãn thêm một thời gian trước khi buộc phải trình hồ sơ thuế

TT Trump hôm nay, Thứ Ba 1 tháng 9, 2020 đã vừa được tòa xử cho thêm một sự trì hoãn khác trong suốt cuộc chiến tranh trên mặt pháp lý qua việc ông TT nầy có bị buộc phải trình tòa hết 8 năm khai thuế cho văn phòng công tố khu vực Manhattan – nơi đã gửi trát tòa đòi phải nộp trình hồ sơ thuế của ông cho họ từ hồi năm ngoái, trong một cuộc điều tra tội phạm nhắm vào cá nhân ông Trump, công việc làm ăn kinh doanh của ông và các nhân sự hợp tác với ông.

  Trong một phán quyết ngắn gọn, một phiên tòa kháng tố liên bang ở New York đã cho biết họ sẽ tạm thời vô hiệu hóa (block) một trát đòi gửi ra bởi Công Tố Viên Cyrus R. Vance Jr. – một chính khách Dân Chủ – của khu vực nói trên; trong khi họ xem xét và căn cứ trên lý luận của ông Trump cho rằng lời yêu cầu ấy quá mông lung không nhắm vô một mục đích gì và có động cơ chính trị.

 Sự phán quyết nầy được xem là thêm một thắng lợi mới nhất trong nỗ lực cương quyết giữ hồ sơ khai thuế và những dữ liệu tài chánh khác của mình khỏi bị lọt vào tay của các công tố viên, Quốc Hội và những cơ quan điều tra khác – của ông tổng thống đương nhiệm. Vụ tranh chấp nầy đã từng lên đến Tối Cao Pháp Viện Mỹ một lần và hầu như chắc chắn sẽ quay trở lại đó.

Với tình trạng cuộc bầu cử tổng thống gần tới nơi – phán quyết nầy có nghĩa rằng, thực tế trước mắt, các công tố viên sẽ không nhận được hồ sơ thuế của ông Trum trong ít nhất 1 tháng nữa, và có thể sẽ lâu hơn, sẽ kéo dài hơn nếu ông tổng thống nầy cho rằng cần dùng đến sự xem xét lại từ đầu của cơ quan Tối Cao Pháp Viện. (trongdonglife.com)

@trongdonglife.com
@trongdonglife.com
Banner