Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Tin Thời Sư Cần Biết

Anh: Đụng độ giữa cảnh sát & hàng ngàn người biểu tình

  Cảnh sát đã dùng gậy batons để chế ngự đám đông, sau khi bị ném bởi chai lọ và nước từ những người biểu tình tràn ngập ở Quảng trường Trafalgar (Square).

    Ít nhất 3 người biểu tình và 4 người cảnh sát đã bị thương, trong khi 10 người khác đã bị bắt.

  Cảnh sát của thành phố The Met (city) cho biết cuộc biểu tình đã bị dẹp bỏ bởi vì đám đông không chịu tuân theo qui định “giữ khoảng cách”.

  Hàng ngàn người đã tập trung ở trung tâm London để phản đối những qui định mới nhất của chính quyền, với rất ít người mang khẩu trang. Theo luật mới nhất, những cuộc biểu tình phản đối đã được miễn trừ sự hạn chế chỉ tối đa 6 người – nhưng họ phải theo đúng điều luật “giữ khoảng cách” (social distancing); và những người tổ chức cũng phải trình nộp một bản đánh giá của họ về sự nguy hiểm có thể xảy ra.

Photo from Youtube

  Qui định của chính quyền ở Anh quốc hiện đang giới hạn sự tập trung trong và ngoài nhà tối đa 6 người mà thôi, với chỉ một số rất ít trường hợp được miễn trừ sự giới hạn nầy.

  Cảnh sát đã bao vây một đám đông tại công trường nói trên khi chai lọ và nước bị ném vào họ bởi người biểu tình, một số người hô to với ý kêu gọi cảnh sát “Hãy chọn phía nào để phục vụ”. Cảnh sát đã dùng batons chống lại đám biểu tình, khiến một số người bị thương tích thấy rõ, trong khi một số cảnh sát cũng bị thương và hai nhân sự phải cần vào bệnh viện chữa trị.

  Phản ứng lại, Thị trưởng London là Sadiq Khan nói: “Sự bất cần và hành động gây bạo lực của một số người biểu tình khiến cho các nhân viên cảnh sát vì sứ mạng giữ trật tự xã hội của họ đã phải bị thương tích và đặt sự an toàn của thành phố chúng ta vào chỗ rất nguy hiểm ngay trong lúc phải chống lại đại dịch. Điều nầy hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

“Chúng tôi không thể để những sự hy sinh của người dân London bị phá hoại bởi hành động và sự suy nghĩ ích kỷ của  một số người. Hành động dùng bạo lực đối với cảnh sát sẽ không được dung thứ và những người bất tuân sẽ biết thế nào là sống có luật pháp”.

  Cuộc biểu tình dưới những biểu ngữ “Chúng tôi không cho phép” (we do not consent) đã diễn ra một tuần lễ sau khi một sự kiện khác gây hậu quả khiến hàng chục cảnh sát bị thương khi bị một “nhóm nhỏ” người tấn công, cuối cùng có hơn 32 vụ bắt giữ đã được thực hiện. Chỉ huy trưởng Ade Adelekan – người đang chỉ huy chiến dịch The Met nầy trước đây đã nói rằng: trong khi nhiều người không thích những quy định nầy nhưng chúng được đặt ra là để bảo vệ an nguy cho người dân trước nguy cơ nhiễm dịch. Ông nói: “Với sự tập trung đông đúc và không theo một qui định nào hết, quí vị sẽ tự chuốc bệnh cho mình và mang nguy cơ đến cho người thân của mình nữa. Và do đó chúng tôi sẽ không dung thứ bất cứ hành động bạo lực nào nhắm vào cảnh sát suốt trong các cuộc biểu tình. Cảnh sát sẽ đáp ứng và can thiệp nhanh chóng bất cứ sự kiện có tính cách bạo lực nào.” (trongdonglife.com TH)

@trongdonglife.com
Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
Banner